Voorwaarden voor levering

Je kunt hier alles lezen over onze leveringsvoorwaarden – de rechten en plichten van koper en verkoper – en wat er in een begeleidingscontract staat.

Wie maakt het Zonnestralenspel?

Ben de Vries maakt in zijn bedrijf Werkplaats Ezinge de spellen. Hij is oprichter en eigenaar van Werkplaats Ezinge, heeft jaren ervaring als docent en is fervent klusser. Werkplaats Ezinge is gevestigd aan de Haven 10, 9891 BA te Ezinge, waar je ook terecht kunt in Bed & Broodje De Kastanje. Meer informatie vind je op de contactpagina.

Ook het ontwerp en het onderhoud van de website en webwinkel is in eigen handen. Dat geldt ook voor organisatie en afhandeling van verzoeken om begeleiding en de verkoop van het spel.

Contract voor begeleiding

Voor begeleiding op locatie zullen partijen in onderling overleg vastleggen waar de begeleiding uit bestaat. In een contract staan doelgroep, locatie, datum en dagdeel, aantal uren begeleiding en de kosten beschreven. Ook staan er afspraken in over de betaling en de betalingstermijn.

Beide partijen kunnen een beroep doen op de gemaakte afspraken in de overeenkomst. Als er bijzondere omstandigheden of overmachtsituaties zijn, informeren partijen elkaar zo spoedig mogelijk en zoeken naar oplossingen.

Koop en verkoop spel

Rechten en plichten voor de koper

De koper aanvaardt een aanbod van Zonnestralenspel.nl als hij op de website van Zonnestralenspel.nl zijn klantgegevens invult en een bestelling plaatst. Dat brengt met zich mee dat de koper zich verplicht tot betaling. Dit geldt ook voor een telefonische, schriftelijke of elektronische bestelling, zodra de verkoper deze per e-mail – heeft bevestigd.

Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten. Levering in de Benelux en Duitsland is gratis. De verkoper levert na betaling of na een akkoord over de overeengekomen betaaltermijn.

De koper verplicht zich na ontvangst van de spellen deze op compleetheid en deugdelijkheid te controleren. De koper meldt alle klachten uiterlijk binnen twee weken na levering van de spellen schriftelijk of elektronisch onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). De verkoper bevestigt de ontvangst per e-mail en geeft aan hoe hij de klachten gaat verhelpen.

Consumenten kunnen gedurende veertien dagen na de ontvangst van het spel vragen de koop te ontbinden. Dit gebeurt schriftelijk of elektronisch. Daarna zendt de koper de geleverde spellen in ongebruikte staat in beschermende verpakking terug. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper.
Na terugontvangst controleert verkoper of de spellen nog als nieuw verkoopbaar zijn. Is dat het geval dan stort verkoper het aankoopbedrag terug op rekening van de koper. In andere gevallen zullen de kosten van herstel naar nieuwstaat in mindering gebracht worden op de aankoopsom.

Rechten en plichten voor de verkoper

Verkoper verplicht zich tot levering van de bestelde producten in de overeengekomen levertijd. Verkoper kan de levering uitstellen totdat de betaling ontvangen is. Bij overmacht kan verkoper na overleg met de koper de datum van levering uitstellen. Als de verkoper niet tijdig kan leveren, stort hij de betaling terug of vervalt de betalingsverplichting voor de koper.

Wanneer de betaling onvolledig of niet op tijd is, kan de verkoper de levering uitstellen. Als de levering al gedaan is, zal verkoper de koper aan zijn betalingsverplichting herinneren. Blijft de koper in gebreke dan zal verkoper een juridische incassotraject starten. De buitengerechtelijke incassokosten zijn dan voor rekening van de koper.

De leveringsvoorwaarden – de rechten en plichten van koper en verkoper – en wat in een begeleidingscontract staat zijn voor het laatst inhoudelijk gewijzigd op 21 augustus 2019.